Home » Tips

10 tips e-bike accu’s: Do’s

 1. Niet te veel op- en ontladen. Levensduur verdrievoudigd bij opladen tot 80% van capaciteit.
 2. Accu’s van te verkopen e-bikes tot maximaal 50% van capaciteit opladen.
 3. Niet opladen bij vorst of bij hoge temperaturen.
 4. Accu’s van te verkopen e-bikes koel opslaan en bij maximale luchtvochtigheid van 80%.
 5. Behandel accu’s voorzichtig; voorkom ook kleine beschadigingen.
 6. Beschadigde accu’s niet langer gebruiken.
 7. Beschadigde accu’s kunnen warm worden en gaan stinken.
 8. Beschadigde accu’s kunnen ook gaan lekken. Met handschoenen aanpakken.
 9. Accu-brand met water bestrijden. Direct brandweer inschakelen. Als er gassen vrijkomen gasmaskers gebruiken.
 10. Check voorschriften verzekeraar voor opslag accu’s en check voorschriften brandweer voor opslag accu’s en wat te doen bij brand.

 

10 tips e-bike accu’s: Dont’s

 1. E-bike accu’s niet blootstellen aan direct zonlicht; e-bike niet parkeren in de volle zon.
 2. Blootstelling van accu’s aan hoge temperaturen verkort levensduur fors.
 3. Accu’s niet te lang opslaan. Er gaat capaciteit verloren naarmate ze ouder worden. Fi-fo (first-in-first-out) principe hanteren.
 4. Voorkom diepteontlading.
 5. Voorkom vol-lading.
 6. Te verkopen e-bikes niet met volgeladen accu’s in opslag. Er gaat capaciteit verloren. Opslag met maximaal 50% lading.
 7. Waarschuw uw klanten voor accubeschadigingen. Ook accu’s met kleine beschadigingen niet langer gebruiken.
 8. E-bike met accu nooit met hogedrukspuit schoonmaken.
 9. Accu’s nooit verhitten.
 10. Gebruikte accu’s niet langer dan 3 maanden opslaan.